Privacy-16

privacy

Privacy Policy


Aktiva Tours hecht veel waarde aan†uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij†u over de wijze waarop wij omgaan met†uw persoonlijke gegevens.†

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer†uw gegevens aan†Aktiva Tours†verstrekt, vallen†uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van†uw persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nr.†m1627390.†U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word†u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die†u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of†u in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces word†u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat†u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die†Aktiva Tours†verzamelt en verwerkt, verwijzen we†u naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heeft u†direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die†u bij ons heeft geboekt. Wij zullen†uw persoonsgegevens nooit zonder†uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciŽle exploitatie.

Wanneer†u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat†uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien†u inzage, correctie en/of verwijdering van†uw persoonsgegevens wil, kan†u dit doen via info@aktivatours.nl

Vragen
Heeft†u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt†u deze richten aan:info@aktivatours.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Laatste wijziging: dec 2017.

To Top